Порівняльна таблиця

Візьміть участь у обговоренні для вдосконалення проекту

Крок 1. Ознайомтеся зі статтями "Порівняльної таблиці", які пропонується змінити у чинному Податковому Кодексі України. 
Крок 2. Cформулюйте для себе, із чим саме ви згодні/не згодні або які слова варто змінити для того, щоб законопроект вас повністю влаштовував
Крок 3. Виділіть частину тексту, зі змістом якої ви не згодні. Скопіюйте її у поле Disqus (авторизація — через аккаунт у соцмережах) та запропонуйте свій варіант.
Інструкція
Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
252.4. До об'єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належать: 252.4. До об'єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належать:
Норма відсутня 252.4.8. витрати, пов’язані з доставкою, передпродажною підготовкою, пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням), підземної води.

252.5. Види товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником рентної плати відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.

Норма відсутня

252.5. Види товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником рентної плати відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.

До видів товарної продукції залізорудних гірничих підприємств - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) належать:

залізна руда (мінеральна сировина) – як кінцева продукція гірничого підприємства;

залізорудний концентрат (мінеральна сировина) – як кінцева продукція гірничого підприємства;

залізорудний концентрат (мінеральна сировина) – як проміжний продукт технологічного процесу виробництва гірничого підприємства, що утворюється в результаті виконання первинної переробки.

252.7. Вартість відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства) за більшою з таких її величин:

252.7.1. за фактичними цінами реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

252.7.2. за розрахунковою вартістю відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), крім вуглеводневої сировини.

Норма відсутня

252.7. Вартість відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства) за більшою з таких її величин:

252.7.1. за фактичними цінами реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

252.7.2. за розрахунковою вартістю відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

252.7.3. на види товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), фактичні ціни для яких обчислюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, в порядку, встановленому у підпунктах 252.8.1 -252.8.3 пункту 252.8 цієї статті, встановлений цим пунктом принцип визначення бази оподаткування за більшою з величин не поширюється.

252.8. У разі обчислення вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником рентної плати за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини). 252.8. У разі обчислення вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником рентної плати за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або за фактичними цінами реалізації, визначеними в порядку, встановленому у підпунктах 252.8.1 - 252.8.3 пункту 252.8 цієї статті.

Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти "Urals", перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, визначена за інформацією міжнародного агентства (котирування UralsMediterranean та UralsRotterdam). При визначенні фактичної ціни реалізації для нафти, конденсату використовується середній показник місткості барелів в 1 тонні нафти марки "Urals" у розмірі 7,28.

Фактична ціна реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна однієї тонни відповідного виду товарної продукції (залізорудного, марганцевого, ільменітового, рутилового, цирконового, уранового концентратів), перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, визначена виходячи з цін, опублікованих у світовому комерційному інформаційному огляді протягом поточного звітного (податкового) періоду, які визначаються на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства) за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо у податковому (звітному) періоді фактичну ціну реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, не визначено, фактичною ціною вважається ціна реалізації відповідного виду руди, що не може бути нижче ціни, визначеної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, у попередньому звітному (податковому) періоді.

Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається:

для газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, - закупівельна ціна, встановлена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб’єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу";

для іншого газу природного - ціна, що дорівнює граничному (максимальному) рівню ціни на природний газ, що реалізується промисловим споживачам, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

252.8.1. Фактична ціна реалізації для нафти та конденсату – ціна, визначена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти "Urals", перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, визначена за інформацією міжнародного агентства (котирування UralsMediterranean та UralsRotterdam). При визначенні фактичної ціни реалізації для нафти, конденсату використовується середній показник місткості барелів в 1 тонні нафти марки "Urals" у розмірі 7,28.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 10 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом, розміщує фактичну ціну для нафти та газового конденсату на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

252.8.2. Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається:

1) для природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, — ціна, визначена у відповідних укладених договорах купівлі-продажу або постачання природного газу між платником рентної плати та суб’єктом ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (зокрема задоволення потреб побутових споживачів), у звітному (податковому) періоді;

2) для іншого природного газу — середня митна вартість імпортованого природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на митну територію України за звітний (податковий) період.

Середня митна вартість імпортованого природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на митну територію України за звітний (податковий) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, який до 10 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, розміщує її на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі;

252.8.3. Фактична ціна реалізації для товарної продукції гірничого підприємства розраховується відповідно до середньозваженої вартості одного відсотка заліза, що міститься в залізній руді.

Середньозважена вартість одного відсотка заліза, що міститься в залізній руді, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, як середньозважена ціна одного відсотка заліза в залізній руді, що склалася на товарній біржі CFRQingdao перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним місяцем та передається ним до 5 числа місяця, що настає за звітним місяцем, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, який до 10 числа місяця, що настає за звітним місяцем, розміщує її на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі

Фактична ціна реалізації розраховується за наступною формулою:

Вкк = BPlatts / FePlatts x Fe, де

BPlatts – вартість одиниці залізної руди, що склалася на товарній біржі CFR Qingdao перерахована у гривні за тонну залізної руди за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним;

FePlatts - відсоток заліза в залізній руді в показниках Platts;

Fe - фактичний відсоток вмісту магнетитового заліза в залізній руді (мінеральній сировині), що зазначений в Протоколі ГКЗ гірничого підприємства для відповідного родовища.

У разі якщо у звітному місяці фактичну ціну реалізації для відповідного виду товарної продукції залізної руди не обчислено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платник податку самостійно визначає таку ціну реалізації, з урахуванням фактичної ціни, що склалася за попередній місяць.

252.9. До витрат платника рентної плати, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу, належать: 252.9. До витрат платника рентної плати, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням, передпродажною підготовкою, пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням)) товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу, належать:
252.9.1. витрати, пов’язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) із складу готової продукції платника рентної плати (вузла обліку, входу до магістрального трубопроводу, пункту відвантаження споживачу або на переробку, межі розділу мереж із споживачем) споживачу, а саме: 252.9.1. витрати, пов’язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням, передпродажною підготовкою, пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням)), перевезенням, транспортуванням) товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) із складу готової продукції платника рентної плати (вузла обліку, входу до магістрального трубопроводу, пункту відвантаження споживачу або на переробку, у тому числі фасування (бутелювання), межі розділу мереж із споживачем) споживачу, а саме:
252.11. У разі обчислення вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю до витрат платника рентної плати за податковий (звітний) період включаються: 252.11. У разі обчислення вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю до витрат платника рентної плати за податковий (звітний) період включаються:
252.11.1. матеріальні витрати, у тому числі витрати, пов’язані з виконанням господарських договорів із давальницькою сировиною, за винятком матеріальних витрат, пов’язаних із: 252.11.1. матеріальні витрати, у тому числі витрати, пов’язані з виконанням господарських договорів із давальницькою сировиною, за винятком матеріальних витрат, пов’язаних із:
зберіганням; зберіганням;
транспортуванням; транспортуванням;
пакуванням; пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням);

252.20. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:

Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гірничому підприємству Ставка, відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства
рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:  
чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів 5,00
залізна руда 8,00
урановмісні (в технологічному розчині) 5,00
інші, ніж урановмісні, чорних, кольорових та легувальних металів 5,00
енергетичні корисні копалини:  
вугілля:  
коксівне 1,50
енергетичне 0,75
антрацит 1,00
буре 1,00
торф 1,00
вуглеводні:  
нафта:  
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 21,00
Конденсат:  
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 21,00
газ природний (будь-якого походження):  
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів 70,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів 14,00
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України 11,00
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність 70,00
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 55,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 28,00
неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води підземні-2), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди) 5,00

252.20. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:

Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гірничому підприємству Ставка, відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства
рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:  
чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів 5,00
залізна руда 1) 8,00
урановмісні (в технологічному розчині) 5,00
інші, ніж урановмісні, чорних, кольорових та легувальних металів 5,00
енергетичні корисні копалини:  
вугілля:  
коксівне 1,50
енергетичне 0,75
антрацит 1,00
буре 1,00
торф 1,00
вуглеводні:  
нафта:  
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 21,00
Конденсат:  
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 21,00
газ природний (будь-якого походження):  
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів 70,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів 14,00
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України 11,00
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність 70,00
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 55,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 28,00
неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води підземні-2), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди) 5,00
  1) для товарної продукції - залізорудний концентрат до ставки рентної плати 8% застосовується підвищуючий коефіцієнт 2,5.
252.22. До ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування: 252.22. До ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування:
Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін. Виключено
Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд менше одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця). Виключено
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби. Виключено

252.24. Платник рентної плати або уповноважена особа, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та реалізували суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, визначають у податковій декларації податкові зобов’язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування. Акти приймання-передачі оформляються відповідно до типових договорів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі, про реалізацію природного газу у податковому (звітному) періоді, в якому такий газ був видобутий, та не пізніше 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, підписуються платником рентної плати або уповноваженою особою та уповноваженим суб’єктом на підставі укладених ними господарських договорів.

Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу на здійснення технічних операцій з видобування та підготовки до транспортування (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього пункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого уповноваженому суб’єкту, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.

252.24. Платник рентної плати або уповноважена особа, які у звітному (податковому) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та зобов’язані його реалізувати суб’єкту ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (зокрема задоволення потреб побутових споживачів), визначають у податковій декларації податкові зобов’язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування. Акти приймання-передачі оформляються відповідно до типових договорів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі, про реалізацію природного газу у податковому (звітному) періоді, в якому такий газ був видобутий, та не пізніше 8 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, підписуються платником рентної плати або уповноваженою особою та суб’єктом ринку природного газу із спеціальними обов’язками на підставі укладених ними договорів купівлі-продажу природного газу.

Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу на здійснення технічних операцій з видобування та підготовки до транспортування (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього пункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого суб’єкту ринку природного газу із спеціальними обов’язками, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.

253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах: 253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:
Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця виміру Ставка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами,
гривень на рік
Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів) зберігання природного газу та газоподібних продуктів тис. куб. метрів активного об’єму 0,3
Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів 0,3
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції кв. метрів 0,85
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин - " - 0,49
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів - " - 0,36
провадження іншої господарської діяльності - " - 1,19
Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця виміру

Ставка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами,
гривень на рік

Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів)

зберігання природного газу та газоподібних продуктів тис. куб. метрів активного об’єму 0,38
Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів 0,38

витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання вино продукції

кв. метрів
 
 
1,08

вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин

- " - 0,62
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів - " - 0,46
провадження іншої господарської діяльності - " - 1,51

Ліберальна податкова реформа #3357 це:


Легалізація зарплат та виведення бізнесу із тіні

Спрощення адміністрування у електронному кабінеті

Ліквідація корупції та детінізація економіки

Створення підприємств та нових робочих місць

Перехід від падіння економіки до її зростання

Збільшеня купівельної спроможності громадян