Порівняльна таблиця

Візьміть участь у обговоренні для вдосконалення проекту

Крок 1. Ознайомтеся зі статтями "Порівняльної таблиці", які пропонується змінити у чинному Податковому Кодексі України. 
Крок 2. Cформулюйте для себе, із чим саме ви згодні/не згодні або які слова варто змінити для того, щоб законопроект вас повністю влаштовував
Крок 3. Виділіть частину тексту, зі змістом якої ви не згодні. Скопіюйте її у поле Disqus (авторизація — через аккаунт у соцмережах) та запропонуйте свій варіант.
Інструкція
Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення: 243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за тонну Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за тонну
Азоту оксиди 1553,79 Азоту оксиди 1968,65
Аміак 291,41 Аміак 369,22
Ангідрид сірчистий 1553,79 Ангідрид сірчистий 1968,65
Ацетон 582,83 Ацетон 738,45
Бенз(о)пірен 1977992,51 Бенз(о)пірен 2506116,51
Бутилацетат 349,96 Бутилацетат 443,40
Ванадію п`ятиокис 5828,32 Ванадію п`ятиокис 7384,48
Водень хлористий 58,54 Водень хлористий 74,17
Вуглецю окис 58,54 Вуглецю окис 74,17
Вуглеводні 87,81 Вуглеводні 111,26
Газоподібні фтористі сполуки 3846,95 Газоподібні фтористі сполуки 4874,09
Тверді речовини 58,54 Тверді речовини 74,17
Кадмію сполуки 12298,01 Кадмію сполуки 15581,58
Марганець та його сполуки 12298,01 Марганець та його сполуки 15581,58
Нікель та його сполуки 62658,23 Нікель та його сполуки 79387,98
Озон 1553,79 Озон 1968,65
Ртуть та її сполуки 65863,81 Ртуть та її сполуки 83449,45
Свинець та його сполуки 65863,81 Свинець та його сполуки 83449,45
Сірководень 4993,53 Сірководень 6326,80
Сірковуглець 3245,03 Сірковуглець 4111,45
Спирт н-бутиловий 1553,79 Спирт н-бутиловий 1968,65
Стирол 11346,13 Стирол 14375,55
Фенол 7052,52 Фенол 8935,54
Формальдегід 3846,95 Формальдегід 4874,09
Хром та його сполуки 41713,20 Хром та його сполуки 52850,62
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності: 243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечності Ставка податку, гривень за тонну Клас небезпечності Ставка податку, гривень за тонну
I 11113,26 I 14080,50
II 2545,11 II 3224,65
III 379,22 III 480,47
IV 87,81 IV 111,26
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів: 243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів:

Орієнтовнобезпечний рівень

впливу речовин (сполук)

(міліграмів на куб. метр)

Ставка податку, гривень за тонну

Орієнтовнобезпечний рівень

впливу речовин (сполук)

(міліграмів на куб. метр)

Ставка податку, гривень за тонну
Менше 0,0001 467807,81 Менше 0,0001 592712,50
0,0001 – 0,001 (включно) 40081,78 0,0001 – 0,001 (включно) 50783,62
0,001 – 0,01 (включно) 5536,90 0,001 – 0,01 (включно) 7015,25
0,01 – 0,1 (включно) 1553,79 0,01 – 0,1 (включно) 1968,65
0,1 – більше 10 58,54 0,1 – більше 10 74,17
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,26 гривні за 1 тонну. 243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,33 гривні за 1 тонну.
Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти
245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти: 245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:
Назва забруднюючої речовини

Ставка податку,

гривень за тонну

Назва забруднюючої речовини

Ставка податку,

гривень за тонну

Азот амонійний 1020,60 Азот амонійний 1293,10
Органічні речовини (за показниками БСК 5) 408,50 Органічні речовини (за показниками БСК 5) 517,57
Завислі речовини 29,27 Завислі речовини 37,09
Нафтопродукти 6003,94 Нафтопродукти 7606,99
Нітрати 87,81 Нітрати 111,26
Нітрити 5012,61 Нітрити 6350,98
Сульфати 29,27 Сульфати 37,09
Фосфати 815,72 Фосфати 1033,52
Хлориди 29,27 Хлориди 37,09
245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу: 245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:

Гранично допустима концентрація

забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний рівень впливу

(міліграмів на літр)

Ставка податку,

гривень за тонну

Гранично допустима концентрація

забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний рівень впливу

(міліграмів на літр)

Ставка податку,

гривень за тонну

до 0,001 (включно) 106936,91 до 0,001 (включно) 135489,06
0,001 – 0,1 (включно) 77534,45 0,001 – 0,1 (включно) 98236,15
0,1 – 1 (включно) 13366,96 0,1 – 1 (включно) 16935,94
1 – 10 (включно) 1360,37 1 – 10 (включно) 1723,59
понад 10 272,33 понад 10 345,04
Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів: 246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:
246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 548,47 гривня за одиницю; 246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 694,91 гривня за одиницю;
246.1.2. люмінесцентних ламп – 9,54 гривні за одиницю. 246.1.2. люмінесцентних ламп – 12,09 гривні за одиницю.
246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів: 246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходів Рівень небезпечності відходів

Ставка податку,

гривень за тонну

Клас небезпеки відходів Рівень небезпечності відходів

Ставка податку,

гривень за тонну

I надзвичайно небезпечні 890,79 I надзвичайно небезпечні 1128,63
II високонебезпечні 32,45 II високонебезпечні 41,11
III помірно небезпечні 8,14 III помірно небезпечні 10,31
IV малонебезпечні 3,17 IV малонебезпечні 4,02
  малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 0,31   малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 0,39

Ліберальна податкова реформа #3357 це:


Легалізація зарплат та виведення бізнесу із тіні

Спрощення адміністрування у електронному кабінеті

Ліквідація корупції та детінізація економіки

Створення підприємств та нових робочих місць

Перехід від падіння економіки до її зростання

Збільшеня купівельної спроможності громадян