Порівняльна таблиця

Візьміть участь у обговоренні для вдосконалення проекту

Крок 1. Ознайомтеся зі статтями "Порівняльної таблиці", які пропонується змінити у чинному Податковому Кодексі України. 
Крок 2. Cформулюйте для себе, із чим саме ви згодні/не згодні або які слова варто змінити для того, щоб законопроект вас повністю влаштовував
Крок 3. Виділіть частину тексту, зі змістом якої ви не згодні. Скопіюйте її у поле Disqus (авторизація — через аккаунт у соцмережах) та запропонуйте свій варіант.
Інструкція
Стаття 166. Податкова знижка Стаття 166. Податкова знижка

166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:

166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

Платник податку має право включити до податкової знижки за наслідками звітного (податкового) року у зменшення оподатковуваного доходу, отриманого протягом такого року у вигляді заробітної плати з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, або грошового утримання осіб, зазначених у підпункті 164.2.21 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу, або доходу від підприємницької чи незалежної професійної діяльності, який оподатковується згідно з цим Кодексом, такі фактично здійснені ним протягом такого звітного (податкового) року витрати:

166.3.3. суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року; 166.3.3. суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року;

166.3.5. суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу;

б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї;

166.3.5. суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, що не перевищує двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - у розмірі, що не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї;

166.3.8. суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним. 166.3.8. суми витрат платника податку на погашення процентів за іпотечним житловим кредитом.

166.4. Обмеження права на нарахування податкової знижки.

166.4.2. загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу;

166.4. Обмеження права на нарахування податкової знижки.

166.4.2. загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми загального річного оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як: заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, або грошове забезпечення, зазначене у підпункті 164.2.21 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу, або доходи від підприємницької чи незалежної професійної діяльності, які оподатковуються згідно з цим Кодексом;

Норма відсутня

166.6. Без документального підтвердження витрат платник податку має право на податкову соціальну знижку, якою він може за власним бажанням скористатися додатково до податкових знижок, зазначених у пункті 166.3 цієї статті. Наслідком застосування такої знижки є повернення з бюджету частки податку на доходи фізичних осіб, сплаченого платником податку протягом звітного (податкового) року, з доходів у вигляді заробітної плати або грошового забезпечення осіб, зазначених у підпункті 164.2.21 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, або з доходів, отриманих підприємцями чи від провадження незалежної професійної діяльності, які оподатковуються згідно з цим Кодексом.

166.6.1. податковою соціальною знижкою має право скористатися платник податку, який:

а) утримує дитину-інваліда віком до 18 років;

б) утримує двох чи більше дітей, в тому числі дитину – інваліда, віком до 18 років – у розрахунку на кожну дитину. Така знижка надається тільки одному з батьків;

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

г) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства;

д) є Героєм України, учасником бойових дій підчас АТО;

166.6.2. розмір податкової соціальної знижки за податковий (звітний) рік дорівнює дванадцятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня такого звітного (податкового) року;

166.6.3. податкова соціальна знижка може бути застосована платником податку за його самостійним рішенням за наслідками звітного (податкового) року за таких умов:

отримання протягом звітного (податкового) року доходу у вигляді заробітної плати або грошового забезпечення осіб, зазначених у підпункті 164.2.21 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, або доходів від підприємницької чи незалежної професійної діяльності, які оподатковуються згідно з цим Кодексом, а також сплата (перерахування до бюджету) з таких доходів податку на доходи фізичних осіб згідно з цим розділом;

у випадках, зазначених у підпунктах “а” та “б” підпункту 166.6.1 цього пункту - середньомісячний дохід на одного члена його сім’ї за звітний (податковий) рік не може перевищувати двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня такого року. При цьому до членів сім’ї платника податку відносяться його чоловік або дружина та їх діти віком до 18 років (включно) (в тому числі усиновлені згідно з законом). Право на отримання такої знижки не застосовується у разі позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі у заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

у випадках, зазначених у підпунктах “в”, “г” і “д” підпункту 166.6.1 цього пункту - середньомісячний дохід такого платника податку за звітний (податковий) рік не може перевищувати двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня такого року.

У випадку, коли зазначені у підпунктах “в”, “г” і “д” підпункту 166.6.1 цього пункту особи утримують дітей, визначених у підпунктах “а” та “б” підпункту 166.6.1 цього пункту, при дотриманні всіх інших умов, визначених пунктом 166.6 цієї статті, такі особи мають право скористатися податковою соціальною знижкою як на себе, так і на дітей;

166.6.4. для розрахунку розміру середньомісячного доходу, який дає платнику податку право на застосування податкової соціальної знижки, враховуються всі оподатковувані доходи, отримані платником податку та членами його сім’ї протягом звітного (податкового) року, за який застосовується така знижка. Для такого розрахунку доходи у вигляді заробітної плати враховуються з урахуванням пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу;

166.6.5. платник податку, який виявив бажання скористатися податковою соціальною знижкою, може здійснити з контролюючим органом попереднє узгодження сум доходів, які дають йому право на податкову соціальну знижку, її розміру та належної до повернення з бюджету суми податку.

Таке узгодження здійснюється на підставі поданої платником податку у період з 1 березня до 1 вересня наступного за звітним податкового року до контролюючого органу за місцем свого проживання (податкової адреси) заяви з зазначенням щодо всіх членів його сім’ї: реєстраційних номерів облікової картки платника податку, або паспортних даних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають про це відмітку у паспорті, або номерів свідоцтв про народження чи паспортних даних малолітніх та неповнолітніх дітей, а також відповідний попередній розрахунок розміру такої знижки.

Контролюючий орган протягом десяти робочих днів з дня одержання такої заяви проводить необхідні розрахунки та письмово повідомляє заявнику чи додержані ним умови для застосування податкової соціальної знижки, а також про належну йому до повернення з бюджету суму податку. Якщо платник погоджується з висновком контролюючого органу, він має право зазначити визначені контролюючим органом суми в своїй річній податковій декларації.

У разі незгоди з висновком контролюючого органу щодо податкової соціальної знижки, платник податку має право в річній податковій декларації зазначити власно визначену суму податкової соціальної знижки. До податкової декларації, що подається для застосування податкової соціальної знижки, платник податку зобов’язаний додати копії документів, які підтверджують ступінь споріднення з членами його сім’ї (щодо підпунктів “а” та “б” підпункту 166.6.1 цього пункту) та/або підтверджують його статус (щодо підпунктів “в”, “г” і “д” підпункту 166.6.1 цього пункту).

166.6.6. сума податку, розрахована до повернення з бюджету платнику податку внаслідок застосування податкової соціальної знижки, не може перевищувати суму податку на доходи фізичних осіб, фактично сплачену до бюджету платником податку протягом звітного (податкового) року, за який така знижка застосовується, з доходів у вигляді заробітної плати або грошового забезпечення осіб, зазначених у підпункті 164.2.21 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, або з доходів від провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, які оподатковуються згідно з цим Кодексом;

166.6.7. на застосування податкової соціальної знижки розповсюджуються обмеження, встановлені пунктом 166.4 цієї статті.

Ліберальна податкова реформа #3357 це:


Легалізація зарплат та виведення бізнесу із тіні

Спрощення адміністрування у електронному кабінеті

Ліквідація корупції та детінізація економіки

Створення підприємств та нових робочих місць

Перехід від падіння економіки до її зростання

Збільшеня купівельної спроможності громадян